Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους χρήσης που διέπουν τη χρήση αυτού του ιστοτόπου/ιστοσελίδας (εφεξής «Όροι χρήσης»), πριν από την πλοήγησή σας στον ιστότοπο. Επισκεπτόμενοι το δικτυακό μας τόπο ή/και χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα μας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρακάτω Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν, τότε οφείλετε να απόσχετε από την επίσκεψη, χρήση του ιστοτόπου, καθώς επίσης και από τη χρήση των υπηρεσιών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Οι αναγραφόμενοι όροι χρήσης διέπουν την προβολή και την παρουσίαση των προβαλλόμενων στην παρούσα ιστοσελίδα προϊόντων μας, μαζί με τις τρέχουσες τιμές των προϊόντων και τις λεπτομέρειες επικοινωνίας, με σκοπό την ενημέρωσή σας αναφορικά με τα προϊόντα μας. Οποιαδήποτε αναφορά σχετική με τα προϊόντα ή το site μας από οποιονδήποτε τρίτο πωλητή, ανεξάρτητο από την επιχείρησή μας, δεν σχετίζεται με τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας και δεν δύναται να αναιρέσει ή τροποποιήσει αυτούς.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται, τροποποιούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, ελεύθερα από την εταιρεία μας. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου, καθώς η συνεχής πλοήγησή του στην ιστοσελίδα και χρήση αυτής συνεπάγεται ότι αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: Medi Sei Α.Ε.

Έδρα: Πυθαγόρα 47, 17563, Παλιό Φάληρο, Αττική

Τηλέφωνο: 210 9761700

Email: info@medisei.gr

Χρήση Ιστοσελίδας

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει να είστε άνω των 16 ετών, άλλως απαιτείται πρότερη συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων και να έχετε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας για κανένα εμπορικό σκοπό. Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει ότι ο χρήστης διαθέτει τα απαραίτητα υλικά μέσα (hardware) και λογισμικό για χρήση του Διαδικτύου.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μορφή ζημίας των χρηστών/επισκεπτών κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής στοιχείων αυτής, και δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος με αυτήν διαδικτυακός τόπος ή διακομιστές και εξυπηρετητές (servers), μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη, δεν περιέχει «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και η λήψη πληροφοριών γίνονται με κίνδυνο και ευθύνη του χρήστη.

Παρά το γεγονός ότι καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να διατηρήσουμε την Ιστοσελίδα πάντα προσβάσιμη, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε απρόσκοπτη πρόσβαση υπό όλες τις συνθήκες και σε όλες τις περιστάσεις. Είναι πιθανό για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης ή για άλλους, εκτός του πεδίου ελέγχου μας (π.χ. λόγω λειτουργικών σφαλμάτων), η πρόσβαση στην ιστοσελίδα να είναι πρόσκαιρα μη εφικτή ή και να διακοπεί, πράγμα για το οποίο η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη.

Πνευματική ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας, το οποίο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας, που ενδεικτικά περιλαμβάνει διακριτικά γνωρίσματα, σήματα, διακριτικούς τίτλους, κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους, κώδικες HTML κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας μας και προστατεύεται σύμφωνα με το Ν.2121/1993 «περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων».

Απαγορεύεται ρητά σε κάθε επισκέπτη/χρήστη/πελάτη του ιστοτόπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας (άρθρο 14 Ν. 2121/1993), να εμπορεύεται, αντιγράφει, αναπαράγει, αναμεταδίδει με οποιονδήποτε τρόπο, ή χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, το περιεχόμενο του ιστοτόπου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και των όρων του παρόντος.

Ορθότητα των πληροφοριών και περιεχομένου

Η ιστοσελίδα μας περιέχει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν προϊόντα, τα οποία εκπροσωπούνται επίσημα από την εταιρεία μας. Τα περιεχόμενα αυτά παρέχονται αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση του τελικού καταναλωτή. Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια και την ορθότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, ωστόσο δεν μπορεί να τις εγγυηθεί, λόγω του συνεχούς κινδύνου παρέμβασης τρίτων στο Διαδίκτυο, αλλά και επειδή η μεταφορά δεδομένων στο Διαδίκτυο δεν είναι απολύτως αξιόπιστη.

Πριν από οποιαδήποτε αγορά ή απόφαση που θα στηριχθεί σε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε είτε μαζί μας, είτε με κάποιο εξουσιοδοτημένο σημείο πώλησης ώστε να ενημερωθείτε για τυχόν αποκλίσεις. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών ως προς το περιεχόμενο και τις πληροφορίες του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.